Jogszabály változásokA 2010. évi CXXIII. törvény 2011. január 1-i hatállyal módosult

Jelentősebb változások helyi adóban:

  • Htv. 7.§. e. pontja szerint bővül a differenciált adómérték alkalmazásának lehetősége.

  • Htv. 16.§. a, b pontjaiban változott az építményadó felső határa.

  • Htv. 37.§. (2) bekezdés a.) pont hatályon kívül helyezésével ideiglenes iparűzési adó esetén megszűnik a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók adóztatása.

  • Htv. 52.§. 31. pontban a telephely fogalmának változása következtében bővül az adóalanyok száma az önkormányzatok jelentős részénél, a távközlési tevékenységet végző vállalkozásokra tekintettel.

  • Htv. 52.§. 62. ponttal bövül az értelmező rendelkezések köre az építőipari tevékenységet folytató vállalkozó fogalmával.

  • A Htv. melléklete kiegészül a 2.3. és a 2.4. ponttal, mely az építőipari vállalkozások illetve a távközlési tevékenységet végző vállalkozások adóalapjának megosztását szabályozza illetve kiegészül a melléklet a 8. és 9. ponttal, mely szerint jelentősen változott az adóalap megosztásának szempontjai.

 

Gépjárműadó változások 2011. január 1-től:

 

  • Gjt. 5.§. f. pontja: A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentességet összeghatárhoz köti a módosítás, így ilyen címen 13.000 Ft erejéig mentesíthető a gépjármű.

  • Gjt. 18.§. 19. pontban módosult a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárműre, pótkocsira vonatkozó értelmező rendelkezés.