Akire büszkék vagyunk..


Fekete Borbála

 Fekete Borbála

festőművész

/1933. október 25. - 1992. augusztus 26./


Fekete Borbála Szentpéterszegen született, édesapja Fekete Gusztáv református lelkész, édesanyja okleveles tanítónő volt. Négyen voltak testvérek, Katalin, Edit, István és Borbála.


Sz. Kürti Katalin művészettörténész így írt róla a Fekete Borbála Hortobágy Alkotótábor c. 1992-ben kiadott katalógusban:

„Szemléletét, magatartását református családja és puritán környezete alakította és határozta meg. Hűség, kitartás, tartózkodó szeretet, pózolástól mentesség jellemezte ezt a világot, ahol az „igen" biztosan igen, ahol a „nem" kérlelhetetlenül nem. ...Mint református lelkész édesapja, úgy Ő is a falu lelkiismerete, világító lámpása lett. Miután elvégezte tanulmányait az egri Tanárképző Főiskola irodalomszakán, visszatért Szentpéterszegre és itt közel húsz évet tanított. Háza, osztálya kulturális központ lett, ahol a szépre, jóra, emberségre tanította, nevelte kisdiákjait. Elvégezte a rajz kiegészítő szakot és rövidesen megyei, majd országos és nemzetközi sikereket ért el tanítványaival, szakkörével. Tanulva tanított, kétszeres értelemben is: átvette kis tanítványai alkotókedvét és örömét, s egyre újabb ismeretek szerzésére késztette önmagát."

Lelkiismeretes, kiváló pedagógus volt. A szentpéterszegi gyerekek munkái nemzetközi pályázatokon Berlinbe, Prágába, Indiába is eljutottak. A Magyar Televíziónál Kende Márta „Hétköznapi ballada" címmel filmet készített róla és a szakkörről, sőt többször szerepeltek a gyerekek a „Rajzolj velünk" c. műsorban 1969-ben. Tanítványai közül többen képzőművészeti gimnáziumban folytatták tanulmányaikat.


1970-től Hajdúszoboszlón tanít, majd két év múlva édesanyjával együtt oda is költözik. Később rokkantnyugdíjazásáig (1984) Debrecenben a Tanítóképző Főiskolán tanított.

Részt vett a debreceni Medgyessy Ferenc képzőművészeti kör és stúdió munkájában, s járt Tokajban, a nyári művésztelepekre. A 60-as, 70-es évek fordulóján két nagy téma változott Fekete Borbála művészetében: szülőföldjének puritán tájélménye és Tokaj város hatása. 1976-tól a Művészeti Alap tagja. Lengyelországban, Litvániában, Svédországban, Franciaországban, Németországban, a Benelux államokban, Spanyolországban, Olaszországban és Izraelben is járt tanulmányúton. Nyaranta a nyírbátori zománc-művészeti alkotótelepen dolgozik, a tél egy részét a Hortobágyi Alkotótáborban tölti. Részt vett a Debreceni Műhely, a Hortobágy Art, a Képzőművészek és Iparművészek Egyesület munkájában, többedmagával szervezte a Pax Art (béke-művészet) kiállításokat. Önálló kiállítása 1968-tól 26 alkalommal volt - 1989-ben és halála után 1992-ben Szentpéterszegen is.


Mint közéleti tevékenysége, úgy művészeti munkássága is gazdag, sokrétű. Kedveltek, népszerűek apró, limogesi zománc- és domborított tűzzománc képei, amelyeken gyakran szerepel a nő, a gyermek, a család. Olajfestményei jó része tájkép: a Bükköt, a Mátrát, a Bodrog- és Tisza-partot, a Sárrétet és Hortobágyot jeleníti meg.


Munkásságát elismerve különböző díjakat kapott:


1968 a Nőtanács pályázatának I. díja

1970 Szocialista Kultúráért

1972 Székely Bertalan emlékérem

1973 Pro Vitab Aesthetica érem

Halála után - Hajdúszoboszló Városért kitüntetés I. fokozata


Sajnos egészségi állapota fokozatosan romlott, szívpanaszai voltak. 1984-től rokkantnyugdíjas, orvosai szívműtétet javasolnak. Egy szívkatéterezés következtében lebénul, öt hónapig magatehetetlen. 1992. augusztus 26-án hunyt el, kívánságára Szentpéterszegen, szülei sírjában helyezték el urnáját.

 

 

 

A Fekete Borbála Alapítványról

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy egy évi előkészítő munka után a Fekete Borbála Alapítványt a bíróság bejegyezte. Az alapító okirat 2011. január 22-től jogerős.

Az alapítvány létrehozásának ötletét a Szókimondóban (a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár folyóiratában) Fekete Borbáláról, a rajztanárról, a festőművészről megjelent cikkek fogadtatása adta. A róla szóló emlékezések olyan szeretetről, tiszteletről tettek tanúbizonyságot, hogy megszületett a döntés: nem szabad, hogy ezek az emlékek feledésbe merüljenek. A folyóirat 2010. januári, februári, márciusi és áprilisi számaiban közölte a Fekete Borbáláról szóló dokumentumokat, emlékezéseket, fotókat és festményeket. Leírtuk szándékunkat is, miszerint emlékére, alapítványt akarunk létrehozni, hitet téve ezzel az igaz emberség, az igaz művészet mellett.

Az alapítók között magánemberként ott vannak: a folyóirat felelős szerkesztője, Vida Lajos; korrektora, Bálint Csilla; munkatársa, Tatár Éva; a kuratórium egyik tagja pedig a lap tördelőszerkesztője, Vetró Mihály. Az alapítók közé felkértünk két családtagot is, Fekete Borbála testvérének fiát, Csiszér Györgyöt és unokáját, Csiszér Anikót. Az unoka huszonhárom éves, most végezte el az egyetemen a kertépítő mérnöki szakot. Ezt azért emeljük ki, hogy érzékelhető legyen az a törekvésünk, miszerint az alapítvány folyamatos működését a fiatalokkal akarjuk garantálni. Az alapítók között van még Dezsőné Borbély Emma szövő népművész, egykori tanítvány, majd kolléga.

Szerencsére megtaláltuk azt a személyt, Kőrösy Gábornét, aki jól ismerte és érzelmileg is kötődött Fekete Borbálához, hiszen évekig együtt tanítottak Hajdúszoboszlón a 2-es számú, ma Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában. Ő lett a kuratórium elnöke, az ő lelkiismeretes munkája, az alapítvány céljaival való teljes azonosulása alapján biztosnak látjuk a kuratórium működését, céljaink megvalósítását. A kuratórium másik két tagja: Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi építészmérnök, és a már említett Vetró Mihály, a nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájának igazgatója, mindketten Borika tanítványai. Az alapítvány ügyvédje Dr. Zajdó Zsolt, aki szintén egykori tanítványként, tiszteletdíj nélkül segíti munkánkat.

A következőkben idézünk néhány fontosabb részt a Fekete Borbála Alapítvány, bíróság által kiadott alapító okiratából:

"4., Az alapítvány célja:

Az alapítvány kiemelt célja, hogy:

– hitet tegyen az igaz emberség, az igaz művészet mellett;

– Fekete Borbálának, a kiváló festőművésznek és legendásan jó rajztanárnak festményei, értékes alkotásai megőrzése;

–  pedagógiai módszerei, alkalmazása, megóvása, népszerűsítése.

– Ennek érdekében az alapítvány létrehozza a Fekete Bori-Díj elnevezésű díjat, amelyet azok kaphatnak meg, akik Fekete Borbála szellemiségét – amelyet áthat az emberszeretet – tovább viszik a művészetek gyakorlásában és a tanítványok művészeti nevelésében.

Támogassa azokat a tanulókat, akik tehetségükkel és szorgalmukkal ezt kiérdemlik, illetve szociális körülményeik ezt indokolják.

 

5., Az alapítvány a 4. pontban meghatározott elérése érdekében a következő tevékenységeket folytatja:

– Az alapítvány a kuratórium döntése alapján egyszeri vagy rendszeres ösztöndíjban részesíti azon diákokat, akik középiskolai képzőművészeti vagy felsőfokú képzőművészeti tanulmányaikat megkezdik, és érdemesek arra, hogy az alapítvány őket ösztöndíjban részesítse. Az ösztöndíjban részesülők körét a kuratórium az általa kiírt pályázat alapján választja ki.

– Az alapítvány a képzőművészetek iránt fogékony vagy más érdeklődők részére táborokat szervez, ahol Fekete Borbála pedagógiai módszereinek megfelelő képzésben részesülnek a résztvevők.

– Az alapítvány a kuratórium döntése alapján Fekete Bori-Díj elnevezésű díjat ad át személyeknek, akik Fekete Borbála szellemiségét tovább viszik a művészetek gyakorlásában és a tanítványok művészeti nevelésében. A plakett elkészítésével az alapítvány megbízza Keményffy Gábor keramikus iparművészt. Az általa megalkotott plakett nem sokszorosítható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A kuratórium feladata, hogy meghatározott időszakonként kiválassza a pedagógust vagy művészt.

– Az alapítvány kuratóriuma időszakonként az alapítvány támogatói által adományozott képzőművészeti alkotásokból és egyéb tárgyakból árverést szervez, és az árverés során befolyó vételárakat az alapítvány céljai érdekében felosztja.

 

6. Az alapítvány célja megvalósulása érdekében különösen az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

– Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.

– Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet."

Az alapítvány tehát rajtra kész. Legközelebbi terveink között szerepel egy kiállítás megrendezése Fekete Borbála munkáiból, és a Fekete Bori-Díj plakettjének elkészíttetése.

Várjuk az ismerősök, tanítványok, barátok támogatását. A művésztársak azzal is segíthetnek, ha egy-egy alkotásukat felajánlják az aukcióra.

A Fekete Borbála Alapítvány számlaszáma: 60700081–10002364 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége.

 

Hajdúszoboszló, 2011. február 16.

 

 

a Fekete Borbála Alapítvány

kuratóriuma

és az alapítók